Výchova a vzdělávání


Zajistíme pro Vás:

Školení v oblasti ochrany životního prostředí

Absolventi školení získají základní orientaci v aktuálních právních požadavcích a základní orientaci v povinnostech občanů, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v oblasti:
 • ochrany vod a nakládání s vodami
 • ochrany ovzduší
 • odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 • nakládání s chemickými látkami

Ekologizace budov

Projekt ekologizace budovy je velmi vhodný pro administrativní budovy státní správy, podnikatelské sféry a pro školní zařízení. Zpracováním projektu organizace jasně deklaruje svůj kladný vztah k životnímu prostředí. U základních škol má především výchovný efekt na žáky. Cílem je prozkoumat dopad na životní prostředí, zajistit optimální přístup nakládání s odpady ve vztahu k ochraně prostředí společně s ochranou vod a ovzduší.

Ekovýchovné pomůcky

Navrhujeme a realizujeme pomůcky s tématikou odpadů a ochrany prostředí:
 • komiksy
 • rozvrhy hodin
 • pexesa
 • tužky
 • regionální mapy
 • lisy na PET lahve
 • kompostéry a jiné