Základní identifikační údaje

Obchodní firma: ISES, s.r.o.
Sídlo: M.J. Lermontova 25/859,
Praha 6, PSČ 160 00
Identifikační číslo: 645 83 988
Daňové identifikační číslo: CZ64583988
Zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41234, byl proveden dne 14.11.1995.