Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za více než 20 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale hlavně spokojenost našich klientů.

  • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

    Stejně jako každý rok se blíží nejzazší termín pro podávání hlášení v oblasti odpadového hospodářství. Ohlašování se provádí do 15. února následujícího roku.

  • Blíží se konec přijímání žádostí o podporu na projekty v odpadovém hospodářství!

    Již pouze do 3.2.2020 je možné podat žádost o dotaci na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP. 

  • Slavnostní otevření sběrného dvora Poděbrady

    8.7.2019 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů ve městě Poděbrady, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům a ke zpětnému odběru vybraných výrobků. Původní sběrný dvůr již nevyhovoval z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům.

 

Archív projektů

Aktuality

20.1.2020

Nabídka pracovních míst

Odborný pracovník/projektový manažer. Podrobnosti naleznete v sekci Kariéra.

15.1.2019

Elektormobilita

Nyní je ten správný čas pro podání žádosti o podporu na nový ekologický vůz!

15.1.2019

Ukončení příjmu žádostí

Už jen do 28.2.2019 je možné podat žádost o podporu do výzvy č. 104 v rámci OPŽP!!