Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za více než 20 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale hlavně spokojenost našich klientů.

 • 69. výzva v OPŽP otevřena!

  MŽP prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo dne 1. 8. 2017 výzvu č. 69 v OPŽP.

  Výzva je cílena na odpadové hospodářství měst a obcí.

  Příjem žádostí od 1. 9. 2017 do 1. 12. 2017.

  Výše podpory – 85 %, v případě pořízení svozových prostředků 25 %.

 • Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

  Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 

 • Aktuální stav nového zákona o odpadech

  Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

 

Archív projektů

Aktuality

03.8.2017

69. výzva v OPŹP

Podporované prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Termín pro příjem žádostí: 1.12.2017

06.6.2017

68. výzva otevřena

Podporované prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Termín pro příjem žádostí: 31.07.2017.

20.3.2017

Jaro je tu!

Dnes je první jarní den. Přibližně v poledne nastane jarní rovnodennost a den se bude prodlužovat až do letního slunovratu, který letos připadá na 21. června.