Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za více než 20 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale hlavně spokojenost našich klientů.

  • Nové programové období 2021 – 2027

    V současné době probíhají finální přípravy nového programového období, v němž bude možné žádat o podporu projektů obdobného charakteru jako v tom současném. 

  • Dotační možnosti MMR – podzim 2021

    Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce opět vyhlásilo dotační program zaměřený na podporu obcí do 3 000 a do 10 000 obyvatel. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 17. 12. 2021.

  • Odpady a obce 2021

    Dne 6. - 7. září 2021 se po roční vynucené pauze uskutečnila konference Odpady a obce v Hradci Králové v tradičním formátu. 

 

Archív projektů

Aktuality

22.4.2021

51. Den Země

Na dnešek připadá každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí a to Den Země. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970

12.3.2021

Podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 – ochrana ovzduší

Souhrnná provozní evidence za rok 2020 v oblasti životního prostředí, musí být podáno nejpozději do 31. března 2021.

01.1.2021

Nový zákon o odpadech

Od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů.