Reference - výchova a vzdělávání

Provozování Regionálního odpadového centra Libereckého kraje

 • Semináře pro obce a města, firmy a podniky
 • Kompostování na školních zahradách
 • Ekovýchovné pomůcky s tématikou odpadů a ochrany životního prostředí
 • Ekologické výukové programy na školách o odpadech
 • Ekologizace Krajského úřadu
 • Metodické materiály o odpadech pro školy

Město Pardubice

 • Anketa ve městě Pardubice vedoucí ke zlepšení ekologické výchovy

ŠKODA AUTO, a.s. a její servisní síť na území ČR

 • Pravidelná ekologická výchova a vzdělávání zaměstnanců jednotlivých servisů prováděná formou školení a seminářů

ČSOB, a.s.

 • Pravidelné školení a semináře pro pracovníky společnosti v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání

Hlavní město Praha

 • Projekt „Kompostování na školních zahradách“
 • Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy

Město Mělník

 • Ekologizace základních škol
 • Zahrnutí ekologické problematiky do výuky
 • Kompostování na základních školách
 • Ekovýchovné pomůcky s tématikou odpadů a ochrany prostředí

Městská část Praha 6

 • Ekologizace základní školy
 • Zahrnutí ekologické problematiky do výuky
 • Kompostování na základní škole
 • Výstavba dětského hřiště

Město Mladá Boleslav – Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

 • Vybavení sběrnými nádobami
 • Ekovýchovné pomůcky s tématikou separace odpadů

Obec Kostelní Hlavno

 • Vybavení sběrnými nádobami
 • Kompostování na základní škole

Obec Zásmuky

 • Kompostování na základní škole

Autoklub České republiky

 • Semináře pro činovníky životního prostředí

UEM

 • Školení Evropských činovníků - motosport