Kotlíkové dotace

-> 13.3.2019

Jednotlivé kraje budou výzvy pro své občany vyhlašovat  nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října musí spustit příjem žádostí. Některé kraje již v současní době avizují, že výzvy otevřou dříve a to nejspíše na přelomu jara a léta. 

 
Všeobecné podmínky poskytnutí dotace budou stejné, jako v druhé vlně kotlíkových dotací. Jedinou změnou je, že již nebudou podporovány kotle na uhlí. Bude tak možné požádat o podporu na kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle, přičemž na jejich pořízení bude možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.
 
Kraje žádosti o dotační prostředky pro třetí výzvu kotlíkových dotací mohou na Státní fond životního prostředí ČR podávat do 29. března 2019. Následně pak budou postupně vyhlašovat samotné kraje výzvy pro občany. 
 
Podrobnosti naleznete na webových stránkách ministerstva životního prostředí nebo přímo na webových stránkách krajských úřadů.