Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Veřejné projednání koncepce Krajského POH Hlavního města Prahy pro období 2016 – 2025

Dne 16. 11. 2015 proběhlo v budově magistrátu hl. m. Prahy veřejné projednání koncepce „Krajského Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy pro období 2016 – 2025" (POH HMP) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. 

Veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025

Dne 20. 10. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 – 2025" (POH PK) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů.

Veřejné projednání koncepce POH Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2025

Dne 9. 11. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2025" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. 

Konference Předcházení vzniku odpadů

Ve dnech 6. a 7. října 2015 se zástupci společnosti ISES, s. r. o. zúčastnili 2. ročníku národní konference Předcházení vzniku odpadů, která se konala v prostorách Masarykovy koleje v Praze – Dejvicích, pořádané Českým ekologickým manažerským centrem (CEMC). 

Veřejné projednání koncepce POH Libereckého kraje pro období 2016 – 2025

Dne 5. 10. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 – 2025" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příjem žádostí do nového operačního programu OPŽP 2014-2020 je zahájen

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 14. 8. 2015 zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. 

Otevření sběrného dvora v Červeném Kostelci

25. 6. 2015 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům (např. textil pro humanitární účely) a ke zpětnému odběru vybraných výrobků (např. použitá elektrozařízení) od občanů města.

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 10. až 11. června 2015 jsme se zúčastnili 16. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Nové krajské plány odpadového hospodářství

1.1.2015 vstoupila v platnost nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024. Všechny kraje nyní mají povinnost zpracovat krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.

Společnost ISES, s.r.o. nyní zpracovává pět krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj.

5. června - Světový den životního prostředí - „Sedm milionů snů. Jedna planeta. Konzumujme s péčí.“

V duchu této myšlenky se nese téma pro letošní den životního prostředí. Téma pro tento rok bylo vybráno v návaznosti na odpovědné hospodaření s přírodními zdroji planety, na kterém také závisí zdravé životní prostředí a s tím spojené blaho lidstva.  

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>