Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 

Aktuální stav nového zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

Veselé vánoce Vám přeje společnost ISES, s.r.o.

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku, který by měl každý člověk strávit v klidu a pohodlí se svými blízkými. Celá společnost ISES, s.r.o. Vám tímto přeje co nejklidnější přožití vánočního času a bujarou oslavu příchodu nového roku. 

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 15. až 16. června 2016 jsme se zúčastnili 17. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Společnost ISES, s.r.o. zvítězila v poptávkovém řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené Technologickou agenturou České republiky

Společnost ISES, s.r.o. se koncem roku 2015 zúčastnila poptávkového řízení vyhlášeného zadavatelem ČR-Technologická agentura České republiky s názvem Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění. 

I. výzva programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. Příjem žádostí do této kolové výzvy byl zahájen 1. 4. 2016 a bude ukončen 31. 7. 2016

Výzva je zaměřena na rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda

Společnost ISES, s.r.o. již tradičně připravuje i letos školení zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a aktuální změny v legislativě ochrany životního prostředí pro provozovatele autoservisů Škoda.

V průběhu školení budou moci účastníci semináře, kteří prokáží největší znalosti v daném tématu, získat hodnotné ceny.

Všichni učastnící semináře obdrží slevový certifikát na sortiment společností MEVA-TEC s.r.o. a MEVA a.s.

Plány odpadového hospodářství měst a obcí

Obce a města mají zákonnou povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství pokud produkují ročně více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více jak 1 000 t ostatního odpadu, a to do 1 roku od doby, kdy vstoupí v platnost obecně závazná vyhláška kraje. 

Přehled vybraných právních předpisů nabývajících platnosti 1. 1. 2016

1. ledna 2016 vstoupila v platnost řada právních předpisů dotýkající se mnoha odvětví. Dále uvádíme přehled vybraných předpisů, upravujících například oblast ochrany ovzduší, oblast nakládání s vodami nebo oblast nakládání s odpady.

Dotace na podporu cestovního ruchu (HŘIŠTĚ, CENTRA SLUŽEB, BIKEBOXY apod.) - výzva otevřena

Od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016 je možnost zažádat si o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v podprogramu Cestování dostupné všem projekty podporující domácí cestovní ruch.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>