Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další   >>

Ekologické školení pro provozovatele autoservisů Škoda

Společnost ISES, s.r.o. již tradičně připravuje i letos školení zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí a aktuální změny v legislativě ochrany životního prostředí pro provozovatele autoservisů Škoda.

V průběhu školení budou moci účastníci semináře, kteří prokáží největší znalosti v daném tématu, získat hodnotné ceny.

Všichni učastnící semináře obdrží slevový certifikát na sortiment společností MEVA-TEC s.r.o. a MEVA a.s.

Plány odpadového hospodářství měst a obcí

Obce a města mají zákonnou povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství pokud produkují ročně více jak 10 t nebezpečného odpadu nebo více jak 1 000 t ostatního odpadu, a to do 1 roku od doby, kdy vstoupí v platnost obecně závazná vyhláška kraje. 

Přehled vybraných právních předpisů nabývajících platnosti 1. 1. 2016

1. ledna 2016 vstoupila v platnost řada právních předpisů dotýkající se mnoha odvětví. Dále uvádíme přehled vybraných předpisů, upravujících například oblast ochrany ovzduší, oblast nakládání s vodami nebo oblast nakládání s odpady.

Dotace na podporu cestovního ruchu (HŘIŠTĚ, CENTRA SLUŽEB, BIKEBOXY apod.) - výzva otevřena

Od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016 je možnost zažádat si o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v podprogramu Cestování dostupné všem projekty podporující domácí cestovní ruch.

Veřejné projednání koncepce Krajského POH Hlavního města Prahy pro období 2016 – 2025

Dne 16. 11. 2015 proběhlo v budově magistrátu hl. m. Prahy veřejné projednání koncepce „Krajského Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy pro období 2016 – 2025" (POH HMP) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. 

Veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025

Dne 20. 10. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 – 2025" (POH PK) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů.

Veřejné projednání koncepce POH Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2025

Dne 9. 11. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2025" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů. 

Konference Předcházení vzniku odpadů

Ve dnech 6. a 7. října 2015 se zástupci společnosti ISES, s. r. o. zúčastnili 2. ročníku národní konference Předcházení vzniku odpadů, která se konala v prostorách Masarykovy koleje v Praze – Dejvicích, pořádané Českým ekologickým manažerským centrem (CEMC). 

Veřejné projednání koncepce POH Libereckého kraje pro období 2016 – 2025

Dne 5. 10. 2015 proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje veřejné projednání koncepce „Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 – 2025" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příjem žádostí do nového operačního programu OPŽP 2014-2020 je zahájen

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 14. 8. 2015 zahájilo příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další   >>