Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>

Nabídka pracovních míst

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby a poradenství v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany životního prostředí a ovzduší a přijme odborného pracovníka na pozici projektový manažer/ka.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021

Nový zákon o odpadech uvaluje na vybrané subjekty povinnost podat hlášení o odpadech do 28.února.

Nové programové období 2021 – 2027

V současné době probíhají finální přípravy nového programového období, v němž bude možné žádat o podporu projektů obdobného charakteru jako v tom současném. 

Dotační možnosti MMR – podzim 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce opět vyhlásilo dotační program zaměřený na podporu obcí do 3 000 a do 10 000 obyvatel. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 17. 12. 2021.

Odpady a obce 2021

Dne 6. - 7. září 2021 se po roční vynucené pauze uskutečnila konference Odpady a obce v Hradci Králové v tradičním formátu. 

Novela vodního zákona

Dle tzv. „suché“ novely vodního zákona platí nová pravidla pro vlastníky septiků.

Nový zákon o odpadech – víte že:

Jistě víte, že od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů.  Ale víte že....

Nový zákon o odpadech – základní informace

Od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů. 

Podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 – ochrana ovzduší

Radí bychom Vás upozornili na nutnost podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 v rámci ochrany ovzduší, kdy je povinné podat hlášení za všechny vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, v platném znění. 

Blíží se konec přijímání žádostí o podporu na projekty v oblasti energetických úspor!

Již pouze do 3.2.2020 je možné podat žádost o dotaci na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další   >>