Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Ochrana osobních údajů - přístup k novým povinnostem dle zákona

Obcím, městům a krajům vznikne v roce 2018 povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude garantem správného nakládání s osobními údaji.

Více na www.klatovskysvaton.cz

Elektronizace veřejných zakázek

Povinnost písemné elektronicky vedené komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci veřejné zakázky nabývá platnosti 18.10.2018 (od 18.4.2017 tato povinnost dopadla již na organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele).

104. Výzva otevřena!

Dne 1.8.2018 byla otevřena výzva č. 104 z programu OPŽP v oblasti odpadového hospodářství.

Termín příjmu žádostí od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 13. až 14. června 2018 jsme se zúčastnili 19. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

103. výzva otevřena!!

Prevence vzniku odpadů.

Do  31.07.2018 je možné žádat o podporu na projekty v oblasti prevence vzniku odpadů - kompostéry, re-use centra, nádoby na textil apod. a to do výše 85% přímých realizačních nákladů.

2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá v tomto roce již 2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.

69. výzva v OPŽP otevřena!

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo dne 1. 8. 2017 výzvu č. 69 v OPŽP.

Výzva je cílena na odpadové hospodářství měst a obcí.

Příjem žádostí prodloužen do 28.2.2018 !!!

Výše podpory – 85 %, v případě pořízení svozových prostředků 25 %.

Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

2.10.2017 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sběrný dvůr odpadů v Rakovníku. 

Společnost ISES, s.r.o. u projektu „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“ zajišťovala vyhotovení projektové dokumentace a dotační management.

Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 

Aktuální stav nového zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>