Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Ochrana osobních údajů - přístup k novým povinnostem dle zákona

Obcím, městům a krajům vznikne v roce 2018 povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude garantem správného nakládání s osobními údaji.

Více na www.klatovskysvaton.cz

103. výzva otevřena!!

Prevence vzniku odpadů.

Do  31.07.2018 je možné žádat o podporu na projekty v oblasti prevence vzniku odpadů - kompostéry, re-use centra, nádoby na textil apod. a to do výše 85% přímých realizačních nákladů.

2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá v tomto roce již 2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.

69. výzva v OPŽP otevřena!

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo dne 1. 8. 2017 výzvu č. 69 v OPŽP.

Výzva je cílena na odpadové hospodářství měst a obcí.

Příjem žádostí prodloužen do 28.2.2018 !!!

Výše podpory – 85 %, v případě pořízení svozových prostředků 25 %.

Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

2.10.2017 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sběrný dvůr odpadů v Rakovníku. 

Společnost ISES, s.r.o. u projektu „Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník“ zajišťovala vyhotovení projektové dokumentace a dotační management.

Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 

Aktuální stav nového zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

Veselé vánoce Vám přeje společnost ISES, s.r.o.

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku, který by měl každý člověk strávit v klidu a pohodlí se svými blízkými. Celá společnost ISES, s.r.o. Vám tímto přeje co nejklidnější přožití vánočního času a bujarou oslavu příchodu nového roku. 

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 15. až 16. června 2016 jsme se zúčastnili 17. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Společnost ISES, s.r.o. zvítězila v poptávkovém řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené Technologickou agenturou České republiky

Společnost ISES, s.r.o. se koncem roku 2015 zúčastnila poptávkového řízení vyhlášeného zadavatelem ČR-Technologická agentura České republiky s názvem Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>