Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další   >>

Byla vyhlášena 68. výzva

V současné době je otevřena výzva na předcházení vzniku odpadů, ve které mohou žadatelé získat 85% dotaci na projekty typu domácí kompostéry, vybudování center pro opětovné použití výrobků nebo rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textilní materiály apod.

Žádosti lze podávat do 31.7.2017.

Den Země

22. dubna celý svět slaví Den Země. Základním smyslem tohoto svátku je upozornění, že planetu vhodnou k životu máme (alespoň zatím), jen jednu. 

Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 

Kariéra

Hledáme posilu pro náš tým!

Podrobnější informace naleznete v sekci KARIÉRA.

Blíží se konec termínu pro zpracování návrhů Plánů odpadového hospodářství měst a obcí

-> 05.1.2016

Města a obce, které produkují limitní množství odpadů (více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu ročně), mají dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství.

Vozidla s alternativními pohony

Probíhá výzva na podání žádostí o dotace na vozidla s alternativním pohonem.

Dotace jsou určeny zejména obcím, krajům a společnostem vlastněnými obcemi a kraji na podporu alternativních způsobů dopravy, tedy na nákup nových nebo nově přestavených vozidel s alternativním pohonem CNG, plug-in hybrid nebo elektromobil.

Aktuální stav nového zákona o odpadech

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování. 

Veselé vánoce Vám přeje společnost ISES, s.r.o.

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku, který by měl každý člověk strávit v klidu a pohodlí se svými blízkými. Celá společnost ISES, s.r.o. Vám tímto přeje co nejklidnější přožití vánočního času a bujarou oslavu příchodu nového roku. 

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 15. až 16. června 2016 jsme se zúčastnili 17. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údálostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství. Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Společnost ISES, s.r.o. zvítězila v poptávkovém řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené Technologickou agenturou České republiky

Společnost ISES, s.r.o. se koncem roku 2015 zúčastnila poptávkového řízení vyhlášeného zadavatelem ČR-Technologická agentura České republiky s názvem Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   další   >>