Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   další   >>

Odpady a obce 2021

Dne 6. - 7. září 2021 se po roční vynucené pauze uskutečnila konference Odpady a obce v Hradci Králové v tradičním formátu. 

Novela vodního zákona

Dle tzv. „suché“ novely vodního zákona platí nová pravidla pro vlastníky septiků.

Nový zákon o odpadech – víte že:

Jistě víte, že od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů.  Ale víte že....

Nový zákon o odpadech – základní informace

Od 1. ledna 2021 vyšel v platnost zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který implementuje evropskou direktivu do českých předpisů. 

Podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 – ochrana ovzduší

Radí bychom Vás upozornili na nutnost podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 v rámci ochrany ovzduší, kdy je povinné podat hlášení za všechny vyjmenované zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, v platném znění. 

Blíží se konec přijímání žádostí o podporu na projekty v oblasti energetických úspor!

Již pouze do 3.2.2020 je možné podat žádost o dotaci na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Stejně jako každý rok se blíží nejzazší termín pro podávání hlášení v oblasti odpadového hospodářství.

Jsme tu pro Vás!

I v této nelehké době jsme tu pro Vás a pro Vaše projekty. Naším cílem je zachovat si vysokou úroveň služeb a plně se věnovat Vám i Vašim cílům a to i v roce 2021.

Blíží se konec přijímání žádostí o podporu na projekty v odpadovém hospodářství!

Již pouze do 3.2.2020 je možné podat žádost o dotaci na projekty v oblasti odpadového hospodářství do OPŽP. V současné době harmonogram výzev nepočítá s další obdobnou výzvou v tomto programovém období OPŽP. 

Slavnostní otevření sběrného dvora Poděbrady

8.7.2019 byl slavnostně otevřen sběrný dvůr odpadů ve městě Poděbrady, který je určen ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům a ke zpětnému odběru vybraných výrobků. Původní sběrný dvůr již nevyhovoval z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   další   >>