Významné mezinárodní dny pro životní prostředí a udržitelný rozvoj

-> 21.3.2017

Na měsíc březen připadá několik velice významných mezinárodních dnů, které mají upozorňovat na někdy až zoufalý stav určitých složek životního prostředí. 
 
21. března 2013 se poprvé slavil Mezinárodní den lesů, jehož hlavním účelem je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj. Lesy pokrývají cca 1/3 naší planetu a jsou naprosto zásadní nejen pro udržitelný rozvoj, ale přímo pro naše přežití. Ačkoliv jsou vazby mezi biologickou rozmanitostí, ekosystémovými službami a lidským blahobytem již dlouhá léta všeobecně známy, stále dochází zvláště v rozvojových zemích k odlesňování na obrovských plochách. 
 
Světový den vody, jemuž patří 22. březen, navrhla Organizace spojených národů v rámci Agendy 21 již v roce 1992. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody anebo nemá přístup k vodě. Každý rok je zpracováváno určité specifické téma - tématem roku 2017 je odpadní voda.  
 
 
Mezinárodních dnů je však celá řada a nějaký připadá prakticky na každý den v roce. Například podle zdroje  www.cs.wikipedia.org existuje 269 pevných mezinárodních dnů a 28 pohyblivých. Některé patří mezi ty, které vzbudí spíše úsměv, jiné mají za úkol každý rok připomínat vážná témata. 
 
Mezi dny méně závažné až hravé lze zařadit například 28. květen – Světový den her nebo 2. sobotu v červnu - Mezinárodní den žonglování.
V této záplavě významných a připomínání-hodných dnů je pak z pohledu životního prostředí nejdůležitější právě 5. červen - Světový den životního prostředí. 
 
Dalšími zajímavými dny, které se týkají životního prostředí, jsou například:
2. únor - Světový den mokřadů
3. březen - Světový den divoké přírody
20. březen - Světový den vrabců
21. březen - Mezinárodní den lesů
22. březen - Světový den vody
1. duben - Mezinárodní den ptactva
22. duben - Mezinárodní den Země
23. květen - Světový den želv
8. červen - Světový den oceánů
17. června - Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha
29. červenec - Mezinárodní den tygrů
28.–29. srpen - Evropská noc pro netopýry
16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
4. říjen - Mezinárodní den zvířat
6. listopad - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
21. prosinec - Mezinárodní den datlí a datlů
29. prosinec - Mezinárodní den biologické rozmanitosti
                                  Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dny_a_roky