Společnost ISES, s.r.o. zvítězila v poptávkovém řízení v rámci veřejné zakázky vyhlášené Technologickou agenturou České republiky

-> 20.6.2016

Projekt Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projekt bude dle harmonogramu probíhat téměř po celý tento rok, přičemž cílem projektu je, mimo jiné, zpracování návrhu definice pojmu “druhotná surovina“, provedení analýzy bariér u vybraného vzorku podniků, kvalitativní a kvantitativní deskripci jednotlivých typů současných bariér, návrh nástrojů k odstranění nebo zmírnění zjištěných bariér, návrhy jejich konkrétní implementace do příslušných právních předpisů, včetně zpracování ekonomických a surovinových dopadů navržených změn. Součástí řešení bude zpracování modelových příkladů, s využitím navržených nástrojů pro vyšší využívání druhotných surovin, pro vybrané, hospodářsky významné komodity druhotných surovin.

Přínosem projektu bude podpora surovinové soběstačnosti ČR, nová stimulace zájmu o využívání druhotných surovin v ČR a zkvalitnění rozhodování státu v oblasti druhotných surovin.


Všechny fotografie