Novela vodního zákona

-> 26.4.2021

Dle tzv. „suché“ novely vodního zákona platí nová pravidla pro vlastníky septiků. Od začátku roku 2021 může vodoprávní úřad, po vyzvání, požadovat doložení dokladů o vyvážení jímky. K likvidaci těchto odpadních vod je oprávněna pouze osoba, která to má v živnostenském oprávnění. Zároveň je možné tuto odpadní vodu odvézt a nechat odstranit přímo v čistírně odpadních vod (je však potřeba obdržet potvrzení o likvidaci těchto odpadních vod). Přibližné množství odpadní vody, která by měla být zlikvidována, se určuje dopočtem. V případě nedoložení potřebných dokladů hrozí majiteli jímky pouta do výše až 20 000 Kč. V případě opakovaného pochybení muže být tato částka násobena.