Nová výzva na projekty v OPŽP

-> 12.12.2022

V rámci OPŽP je v současné době otevřena výzva v oblasti prevence vzniku odpadů, kde je na tyto projekty alokováno 500 mil. Kč.
 
Otevřená 24. výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů - tzv. re-use centra - která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Spadá sem i podpora projektů nábytkových bank.
 
 
V případě zájmu o čerpání dotační podpory na Vaše projekty nás neváhejte kontaktovat.
 
ises@ises.cz
603 119 370 / 233 339 718