I. výzva programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

-> 02.5.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE. Příjem žádostí do této kolové výzvy byl zahájen 1. 4. 2016 a bude ukončen 31. 7. 2016

Výzva je zaměřena na rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.

V rámci výzvy bude možné realizovat tyto projekty:

- pořízení elektromobilů

- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

- pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

- zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě

- zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní

- zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Projekty musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,

Žadatelem mohou být malé, střední, velké podniky; ale i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem

 

Forma a výše podpory:

Elektromobilita

Podpora je poskytována, je-li příjemce:

- malý podnik - až do výše 70 % způsobilých výdajů.

- střední podnik - až do výše 60 % způsobilých výdajů.

- velký podnik - až do výše 50 % způsobilých výdajů.

 

- pořízení elektromobilů - minimální výše dotace 70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč.

- pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu - minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

 

Akumulace energie

Podpora je poskytována, je-li příjemce:

- malý podnik - až do výše 60 % způsobilých výdajů.

- střední podnik - až do výše 50 % způsobilých výdajů.

- velký podnik - až do výše 40 % způsobilých výdajů.

 

-minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Druhotné suroviny

Podpora je poskytována, je-li příjemce:

- malý podnik - až do výše 45 % způsobilých výdajů.

- střední podnik - až do výše 35 % způsobilých výdajů.

- velký podnik - až do výše 25 % způsobilých výdajů.

 

-minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč.