Dotační možnosti na pořízení elektromobilů, plug-in hybridů, vozů na CNG a vozy s plně hybridním pohonem

-> 13.3.2019

V současné době je možné čerpat dotace z Národního programu Životní prostředí. V rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 11/2018, která je zaměřena na vozidla s alternativním typem pohonů, mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace možnost již poněkolikáté žádat o dotaci na nákup vozidel s alternativním typem pohonu. Finanční alokace (výše přidělených finančních zdrojů projektu) je 100 000 000 Kč.
 
Příspěvek lze čerpat na pořízení elektromobilů, plug-in hybridů, vozů na stlačený zemní plyn - CNG a vozy s plně hybridním pohonem. Alokace je rozdělena na částky 10 milionů Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 90 milionů Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil.
 
Dotační výzva cíleně podporuje využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ve veřejné správě. Snahou rezortu MŽP je přispět ke snížení emisí škodlivých látek z dopravy, které poškozují především lidské zdraví, ale i z významné části zatěžují životní prostředí. Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.
 
V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice (vozidla však mohou být dobíjena i z běžné el. sítě) poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla.
 
Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na níže zmíněné pohony. Novým vozidlem je rozuměno nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v ČR ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců nebo nesmí mít najeto více než 6 000 km. Dotací lze financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky.
 

Přehled maximální výše dotace pro jednotlivé typy vozidel (x = není podporováno)

Podpora (max. výše dotace na jedno vozidlo) CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní) 50 tis. Kč 250 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč
N1 (nákladní do 3,5 t včetně) 100 tis. Kč 500 tis. Kč 200 tis. Kč x
L7E (malá užitková) x 200 tis. Kč x x
L6E x 100 tis. Kč x x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 20 tis. Kč x x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 tis. Kč x x
M2, M3 dp7,5 t včetně (minibus) 150 tis. Kč 1 mil. Kč x x
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 250 tis. Kč x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících (podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Standartní elektromobil lze nabíjet z běžné zásuvky, záleží pouze na délce kabelu pro připojení. V rámci vyhlášené výzvy může žadatel uplatnit výdaje na pořízení maximálně jedné chytré dobíjecí stanice (smart wallboxu) ke každému pořízenému elektromobilu či plug-in hybridu.

Maximální výše dotace na chytrou dobíjecí stanici k pořízenému vozidlu na elektrický pohon činí 20 tisíc korun.

 

Vozidla a chytré dobíjecí stanice pořízené do vlastního majetku je žadatel, resp. příjemce podpory, povinen zachovat ve svém vlastnictví nejméně tři roky od data dokončení realizace projektu a musí je po tuto dobu aktivně využívat.

V případě operativního leasingu je žadatel povinen aktivně využívat typy vozidla či chytré dobíjecí stanice uvedené v žádosti nejméně po dobu tří let.

 

Dotační výzva s označením 11/2018 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. To znamená, že všechny došlé žádosti budou posuzovány průběžně dle pořadí doručených žádostí a vyčerpání alokace.

Příjem žádostí byl zahájen 2.1.2019 a bude ukončen 30. září 2019 nebo do vyčerpání alokace.

 

Shrnutí
Pro koho je dotace určena
- obce
- svazky obcí
- kraje
- městské části hlavního města Prahy
- příspěvkové organizace ÚSC
- společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC
- veřejné výzkumné instituce dle z. č. 341/2005 Sb.
- státní příspěvkové organizace dle z. č. 218/2000 Sb.
 
Co lze dotací financovat
- nová vozidla s alternativními pohony: - CNG
- plug-in hybrid /PHEV)
- hybrid (FHEV)
- elektromobil (BEV, EREV)
- pořízení chytrých dobíjecích stanic (v případě podpory nákupu nebo pronájmu vozidla s alternativním pohonem).
 
Termín výzvy
Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 2. 1. 2019 do 30. 9. 2019 nebo do vyčerpání alokace. 
 
Období realizace
Vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2020.
 
Alokace
100 000 000,- Kč.
 
Výhody
- nízké emise (bez zápachu výfukových plynů)
- levný provoz
- nízká hlučnost
- nízké nároky na servis
- poskytnutí dotace z NFŽP
- šetrnost k životnímu prostředí
 

 

Máte-li zájem o další informace, , nebo přímo zpracování žádosti o podporu neváhejte nás kontaktovat.

 

ISES, s.r.o.
 
Telefon:  +420 233 339 718
Tel./Fax: +420 233 338 259
e-mail: ises@ises.cz
 
 
 
 
Několik zajímavostí na konec
- spotřeba elektrovozu se udává v kilowatthodinách na 100 kilometrů jízdy (kWh/100 km)
- plug-in hybrid má kombinující klasický spalovací motor s elektromotorem, jehož baterie lze kromě rekuperace během jízdy dobíjet také z elektrické zásuvky
- akumulátory studie VISION E umožňují maximální dojezdovou vzdálenost až 500 km
- nejrychlejším způsobem dobíjení baterií elektrovozu je stejnosměrným proudem
- rychlonabíjecí stanice může dobít baterii elektromobilu za 15 - 20 minut na přibližně 80 % její kapacity
- nejlevnější elektromobil poznáme tak, že dostaneme nejnižší výsledek následujícího výpočtu: pořizovací investice + (předpokládaný nájezd v kilometrech x cena kilometrové jízdy)
- v ČR je aktuálně kolem 5 700 000 odběrných míst elektřiny, která jsou vlastně zároveň dobíjecí stanice pro elektromobily
- kontinentální mapu dobíjecích stanic pro elektromobily naleznete na https://chargemap.com
- tuzemskou mapu dobíjecích stanic pro elektromobily provozuje například magazín Hybrid.cz (http://www.hybrid.cz/mapa-stanic/?t=ele) 
- Porovnání:
Domácí zásuvka: doba nabíjení asi 6 hodin (1 fáze, 230 V, 16 A, 3,7 kW)
Dobíjecí stanice pro elektromobily na Letišti Brno: asi 1 hodina (3 fáze, 400 V, 32 A, 22 kW)