Dotační možnosti MMR – podzim 2021

-> 08.10.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce opět vyhlásilo dotační program zaměřený na podporu obcí do 3 000 a do 10 000 obyvatel.
 
Obce do 3000 obyvatel
Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021, 12:00 hod
Nejzazší termín zahájení realizace: 30. 09. 2022
Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 12. 2023
 
Podpora obnovy MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Výše dotace: až 80 %, 500 tis. – 10 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova místních komunikací a jejich součástí (všechny konstrukční vrstvy, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy, komunikace na mostních objektech – včetně těchto objektů, obnova kanalizace a prvků k odvádění vody, obnova propustků, příkopů, zdí apod. – jsou-li nedílnou součástí řešené komunikace.)
Neuznatelné náklady: Vybudování nové místní komunikace, obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou, obnova místní komunikace v důsledku: odstraňování živelní pohromy, těžby kalamitního kůrovcového dříví, stavebních prací po vybudování/obnově kanalizace, vybudování nebo obnova účelových komunikací, chodníků, obrubníků, veřejného osvětlení, svislého dopravního značení, inženýrských sítí, energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, včetně sloupů těchto vedení, parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství. 
 
Podpora obnovy SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
Výše dotace: až 80 %, 500 tis. – 5 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova školních hřišť, multifunkčních a víceúčelových hřišť, sportovišť apod., sloužících pro hodiny tělesné výchovy, obnova školních tělocvičen, sociální zařízení, oplocení, osvětlení venkovního hřiště, zateplení, výměna kotle vč. otopné soustavy.
Neuznatelné náklady: Obnova po živelní pohromě, nábytek, zařizovací předměty, parkové, sadové, zahradní úpravy, přístupové cesty, parkoviště, sportovní příslušenství přenosné i určené k zabudování, apod.
 
Rekonstrukce a přestavba VEŘEJNÝCH BUDOV
Výše dotace: až 80 %, 500 tis. – 10 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova veřejných budov, které jsou využívány a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, knihovny, školní budovy, multifunkční domy přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace budovy, zateplení rekonstrukce střechy a fasády, výměna kotle včetně otopné soustavy. 
Neuznatelné náklady: Hasičské zbrojnice, zázemí technických služeb, sakrální stavby, informační centra, obřadní a výstavní síně, DDM, ZUŠ. Nákup/výkup nemovitosti, obnova po živelní pohromě, odstraňování bariér, nákup SW, HW, nábytek a zařizovací předměty, parkové, sadové a zahradní úpravy, přístupové cesty. 
 
Podpora budování a obnovy MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU
Výše dotace: až 80 %, 100 tis. – 2 mil. Kč
Předmět dotace: Vybudování, modernizace nebo rekonstrukce hřiště (sociální zařízení, oplocení, osvětlení, mobiliář).
Neuznatelné náklady: Obnova po živelní pohromě, nábytek, zařizovací předměty, parkové, sadové, zahradní úpravy, přístupové cesty, parkoviště, sportovní příslušenství přenosné i určené k zabudování
 
 
Obce od 3 001 do 10 000 obyvatel 
Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021, 12:00 hod
Nejzazší termín zahájení realizace: 30. 09. 2022
Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 12. 2023
 
Podpora obnovy MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Výše dotace: až 70 %, 500 tis. – 10 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova místních komunikací a jejich součástí (všechny konstrukční vrstvy, krajnice, odpočívky, parkovací zálivy, komunikace na mostních objektech – včetně těchto objektů, obnova kanalizace a prvků k odvádění vody, obnova propustků, příkopů, zdí apod. – jsou-li nedílnou součástí řešené komunikace.)
Neuznatelné náklady: Vybudování nové místní komunikace, obnova místní komunikace poškozené živelní pohromou, obnova místní komunikace v důsledku: odstraňování živelní pohromy, těžby kalamitního kůrovcového dříví, stavebních prací po vybudování/obnově kanalizace, vybudování nebo obnova účelových komunikací, chodníků, obrubníků, veřejného osvětlení, svislého dopravního značení, inženýrských sítí, energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, včetně sloupů těchto vedení, parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.
 
Podpora obnovy SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
Výše dotace: až 70 %, 500 tis. – 5 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova školních hřišť, multifunkčních a víceúčelových hřišť, sportovišť apod., sloužících pro hodiny tělesné výchovy, obnova školních tělocvičen, sociální zařízení, oplocení, osvětlení venkovního hřiště, zateplení, výměna kotle vč. otopné soustavy.
Neuznatelné náklady: Obnova po živelní pohromě, nábytek, zařizovací předměty, parkové, sadové, zahradní úpravy, přístupové cesty, parkoviště, sportovní příslušenství přenosné i určené k zabudování apod.
 
Rekonstrukce a přestavba VEŘEJNÝCH BUDOV
Výše dotace: až 70 %, 500 tis. – 20 mil. Kč
Předmět dotace: Obnova veřejných budov, které jsou využívány a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, knihovny, školní budovy, multifunkční domy, přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace budovy, zateplení rekonstrukce střechy a fasády, výměna kotle včetně otopné soustavy. 
Neuznatelné náklady: Hasičské zbrojnice, zázemí technických služeb, sakrální stavby, informační centra, obřadní a výstavní síně, DDM, ZUŠ, nákup/výkup nemovitosti, obnova po živelní pohromě, odstraňování bariér, nákup SW, HW, nábytek a zařizovací předměty, parkové, sadové a zahradní úpravy, přístupové cesty.
 
 
 
Společnost ISES, s.r.o. se v oblasti dotačních projektů pohybuje již řadu let a náš tým má za sebou velkou škálu úspěšných projektů. Poskytujeme kompletní služby v rámci celého života projektu, od jeho prvotní fáze – myšlenky, přes projekční práce, podání žádosti o podporu, administraci veřejné zakázky, profinancování, zpracování závěrečného vyhodnocení až po monitorování projektu v době udržitelnosti.
 
V případě zájmu se na nás můžete obrátit buď prostřednictvím emailu ises@ises.cz nebo lépe telefonicky 603 119 370 / 233 339 718.