Den Země

-> 19.4.2017

22. dubna celý svět slaví Den Země. Základním smyslem tohoto svátku je upozornění, že planetu vhodnou k životu máme (alespoň zatím), jen jednu. Vliv lidské činnosti na životní prostředí je bohužel mnohdy negativní. 
Za první svátek dne Země je považován 22. duben 1970, kdy došlo k upozornění nejen na odpor proti válce ve Vietnamu, ale hlavně tento den znamenal snahu o přenesení ekologických témat do politiky. Nejspíše není s podivem, že téma jako takové slavilo úspěch hlavně mezi studenty.
Organizace spojených národů poprvé slavila den Země v roce 1971 a v roce 1990 přejal tento svátek i zbytek světa.
V současné době znamená den Země snažení o podporu environmentálního hnutí na celém světě. Každá země slaví den Země trochu jinak, ale všechny oslavy spojují původní témata a to zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpad a hledat obnovitelné zdroje energie. 
V České republice probíhá 22. 4. každoročně mnoho akcí napříč celou zemí. Většina z nich je zaměřená na osvětu obyvatel a na úklid a čištění nejrůznějších lokalit. V letošním roce bude probíhat například čištění studánek nebo výsadba stromků v souvislosti s tematickým dnem Cesta za moudrostí stromů. 

Den Země 2017
Všechny fotografie