Aktuální stav nového zákona o odpadech

-> 05.1.2017

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) předložilo v září 2016 do Legislativní rady vlády návrh nového zákona o odpadech (společně se zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností). Tento návrh byl  MŽP vrácen k dopracování. Počátkem listopadu 2016 byl upravený návrh opětovně projednáván v Legislativní radě vlády, ovšem se stejným výsledkem – vrácen na MŽP s návrhy na jeho dopracování.

V prosinci 2016 byl návrh zákona o odpadech opět předložen Legislativní radě vlády. Nový návrh zákona o odpadech bude znovu projednáván Legislativní radou vlády 12. ledna 2017.

Zájmem MŽP je dotáhnout projednání, jak zákona o odpadech, tak zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, do úspěšného konce, tedy aby oba důležité zákony byly schváleny v průběhu roku 2017 a vstoupily v platnost začátkem roku 2018.