69. výzva v OPŽP otevřena!

-> 12.2.2018

MŽP prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo dne 1. 8. 2017 výzvu č. 69 v OPŽP.
 
Výzva je cílena na odpadové hospodářství měst a obcí.
Příjem žádostí od 1. 9. 2017 do 1. 12. 2017.
Výše podpory – 85 %, v případě pořízení svozových prostředků 25 %
 
Dotaci lze získat na projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např.:
 
    -          budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
    -          podzemním kontejnery,
    -          nádoby na separované druhy odpadu (plast, papír, sklo, kovy, BRKO, textil, atd.), bez svozové techniky,
    -          nádoby na separované druhy odpadu (plast, papír, sklo, kovy, BRKO, textil, atd.), včetně svozové techniky (dotace pouze 25%),
    -          třídicí linky,
    -          bioplynové stanice.
 
V případě jakýchkoliv dotazů, či zájmu o pomoc s podáním žádosti o dotaci nás prosím neváhejte kontaktovat.