Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

VZ a koncese ve světle evropských dotací

Dne 23. září 2010 se v budově Autoklubu ČR v Praze uskutečnila konference Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2010, spolupořádaná firmou ISES, s.r.o. a advokátní kanceláří PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí Státního fondu životního prostředí ČR Svazu měst a obcí ČR, Nordic Chamber a SOVAK ČR a byla zaměřena na aplikaci práva veřejných zakázek v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů.

Široké spektrum přednášejících a zvolených témat přilákalo více než 180 účastníků, kteří zcela zaplnili přednáškový sál. Svou návštěvou konferenci poctil i nově jmenovaný náměstek ředitele SFŽP ČR Mgr. Jan Dezort.

Rekultivace skládky TKO Štěměchy

Obec Štěměchy v současné době dokončuje rekultivaci skládky TKO na Vrchách s celkovou plochou půdorysu 3900 m2.

Skládka se nachází v bývalé pískovně, která byla zavážena v letech 1965 až 1970 odpadem z okolních obcí. Od roku 1970 do roku 1990 byla skládka provozována jako obecní skládka.
Ukládán byl komunální odpad, stavební odpad, rostlinné zbytky a další odpady od občanů obce.

Finanční prostředky na projektový záměr získala obec na základě žádosti o dotaci, kterou se všemi povinnými přílohami zpracovala společnost ISES s.r.o. Dále jsme obci Štěměchy poskytli kompletní poradenství při přípravě projektového záměru i v průběhu realizace projektu

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>