Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Rekultivace skládky TKO Štěměchy

Obec Štěměchy v současné době dokončuje rekultivaci skládky TKO na Vrchách s celkovou plochou půdorysu 3900 m2.

Skládka se nachází v bývalé pískovně, která byla zavážena v letech 1965 až 1970 odpadem z okolních obcí. Od roku 1970 do roku 1990 byla skládka provozována jako obecní skládka.
Ukládán byl komunální odpad, stavební odpad, rostlinné zbytky a další odpady od občanů obce.

Finanční prostředky na projektový záměr získala obec na základě žádosti o dotaci, kterou se všemi povinnými přílohami zpracovala společnost ISES s.r.o. Dále jsme obci Štěměchy poskytli kompletní poradenství při přípravě projektového záměru i v průběhu realizace projektu

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>