Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

ODPADOVÉ CENTRUM - WEB SE ZAMĚŘENÍM NA PODPORU KOMPOSTOVÁNÍ

Domácí kompostování je dle právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí považováno za předcházení vzniku odpadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé a dnes hodně diskutované téma, rozhodli jsme se věnovat této oblasti pozornost. Jednou z našich aktivit je založení webových stránek www.odpadovecentrum.cz, které jsou zaměřeny na podporu domácího kompostování.

Plnění ohlašovacích povinností

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve způsobu ohlašování agendy životního prostředí. Od letošního roku, tedy za ohlašovací rok 2011, je nutné všechna hlášení podávat v elektronické podobě v požadovaném datovém standardu prostřednictvím systému ISPOP. Nově se to týká i hlášení produkce odpadů. Hlášení v listinné podobě už nebudou přijata!


Jako poradenská firma Vám nabízíme komplexní služby nebo i jednorázové zpracování a podání jednotlivých hlášení. V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve, termín pro ohlášení odpadů je 15.2.2012!
 

Sběrný dvůr odpadů obce Sudoměřice

Na konci loňského roku byla dokončena realizace sběrného dvora odpadů v obci Sudoměřice. Při této příležitosti byl dne 16.12.2011 uspořádán den otevřených dveří určený pro občany i odbornou veřejnost. Výstavba sběrného dvora byla zahájena v dubnu 2011 a byla téměř z 90 % podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci, zajišťovala administraci celé dotace a také zajišťovala technický dozor.

Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Dne 24. listopadu 2011 se v budově Autoklubu ČR v Praze uskutečnil již třetí ročník konference „Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011“, nad jejímž konáním převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Svaz měst a obcí ČR a Nordic Chamber of Commerce. Konferenci pořádala společnost ISES, s.r.o.

Cílem konference byla prezentace aktuální situace ohledně aplikace práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů, a to zejména s ohledem na připravované novelizace právních předpisů.

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“

Koncem roku 2010 byla společnost ISES, s.r.o. vybrána Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy k realizaci zajištění distribuce 805 ks kompostérů pro občany města, kteří se zúčastnili dotazníkové akce pořádané Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a projevili zájem o kompostování biologicky rozložitelného odpadu.

Projekt „Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“ vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

Veřejné zakázky 2012 - Mgr.Jan Sixta

Dne 15.9. 2011 se v prostorách Hotelu AMARILIS uskutečnil odborný seminář "Veřejné zakázky 2012 - Mgr. Jan Sixta".

Seminář se konal v návaznosti na úspěšný minulý ročník "Veřejné zakázky v roce 2011- Mgr. Jan Sixta. Hlavním přednášejícím byl Mgr. Jan Sixta - náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu MMR.

Seminář byl zaměřen na aktuální otázky práva zadávání veřejných zakázek ve světle uskutečněných i připravovaných zásadních novelizací zadávacího práva.

Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha - Suchdol

Na území Městské části Praha - Suchdol v ulici Gagarinova, se nachází významný krajinný prvek - vzrostlá lipová alej památných stromů lípy malolisté Tilia cordata. Naše společnost vypracovala projekt “Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha - Suchdol“. Projekt byl realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy z grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Tento projekt jsme ukončili v květnu 2011. Slavnostní předání se uskutečnilo v měsíci květnu 2011 a zúčastnili se ho také zástupci magistrátu HMP a Městské části Praha - Suchdol.

Veřejné zakázky 2011 Mgr.Jan Sixta

Dne 2.12. 2010 se v prostorách Hotelu AMARILIS uskutečnil odborný seminář "Veřejné zakázky 2011 - Mgr. Jan Sixta" spolupořádaný firmou ISES, s.r.o. a advokátní kanceláří PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Seminář reagoval na podněty účastníků úspěšné konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací", konané pod záštitou Ministerstva životního prostředí  a Státního fondu  životního prostředí ČR dne 23. 9. 2010, kteří projevili zájem  zúčastnit se akce věnované čistě a do hloubky problematice veřejných zakázek.

Byla vyhlášena 68. výzva

V současné době je otevřena výzva na předcházení vzniku odpadů, ve které mohou žadatelé získat 85% dotaci na projekty typu domácí kompostéry, vybudování center pro opětovné použití výrobků nebo rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textilní materiály apod.

Žádosti lze podávat do 31.7.2017.

Kariéra

Hledáme posilu pro náš tým!

Podrobnější informace naleznete v sekci KARIÉRA.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>