Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Plnění ohlašovacích povinností

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve způsobu ohlašování agendy životního prostředí. Od letošního roku, tedy za ohlašovací rok 2011, je nutné všechna hlášení podávat v elektronické podobě v požadovaném datovém standardu prostřednictvím systému ISPOP. Nově se to týká i hlášení produkce odpadů. Hlášení v listinné podobě už nebudou přijata!


Jako poradenská firma Vám nabízíme komplexní služby nebo i jednorázové zpracování a podání jednotlivých hlášení. V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve, termín pro ohlášení odpadů je 15.2.2012!
 

Sběrný dvůr odpadů obce Sudoměřice

Na konci loňského roku byla dokončena realizace sběrného dvora odpadů v obci Sudoměřice. Při této příležitosti byl dne 16.12.2011 uspořádán den otevřených dveří určený pro občany i odbornou veřejnost. Výstavba sběrného dvora byla zahájena v dubnu 2011 a byla téměř z 90 % podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci, zajišťovala administraci celé dotace a také zajišťovala technický dozor.

Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Dne 24. listopadu 2011 se v budově Autoklubu ČR v Praze uskutečnil již třetí ročník konference „Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011“, nad jejímž konáním převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Svaz měst a obcí ČR a Nordic Chamber of Commerce. Konferenci pořádala společnost ISES, s.r.o.

Cílem konference byla prezentace aktuální situace ohledně aplikace práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů, a to zejména s ohledem na připravované novelizace právních předpisů.

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“

Koncem roku 2010 byla společnost ISES, s.r.o. vybrána Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy k realizaci zajištění distribuce 805 ks kompostérů pro občany města, kteří se zúčastnili dotazníkové akce pořádané Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a projevili zájem o kompostování biologicky rozložitelného odpadu.

Projekt „Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy“ vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

Veřejné zakázky 2012 - Mgr.Jan Sixta

Dne 15.9. 2011 se v prostorách Hotelu AMARILIS uskutečnil odborný seminář "Veřejné zakázky 2012 - Mgr. Jan Sixta".

Seminář se konal v návaznosti na úspěšný minulý ročník "Veřejné zakázky v roce 2011- Mgr. Jan Sixta. Hlavním přednášejícím byl Mgr. Jan Sixta - náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu MMR.

Seminář byl zaměřen na aktuální otázky práva zadávání veřejných zakázek ve světle uskutečněných i připravovaných zásadních novelizací zadávacího práva.

Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha - Suchdol

Na území Městské části Praha - Suchdol v ulici Gagarinova, se nachází významný krajinný prvek - vzrostlá lipová alej památných stromů lípy malolisté Tilia cordata. Naše společnost vypracovala projekt “Obnova lipové aleje v ulici Gagarinova, městská část Praha - Suchdol“. Projekt byl realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy z grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Tento projekt jsme ukončili v květnu 2011. Slavnostní předání se uskutečnilo v měsíci květnu 2011 a zúčastnili se ho také zástupci magistrátu HMP a Městské části Praha - Suchdol.

Veřejné zakázky 2011 Mgr.Jan Sixta

Dne 2.12. 2010 se v prostorách Hotelu AMARILIS uskutečnil odborný seminář "Veřejné zakázky 2011 - Mgr. Jan Sixta" spolupořádaný firmou ISES, s.r.o. a advokátní kanceláří PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Seminář reagoval na podněty účastníků úspěšné konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací", konané pod záštitou Ministerstva životního prostředí  a Státního fondu  životního prostředí ČR dne 23. 9. 2010, kteří projevili zájem  zúčastnit se akce věnované čistě a do hloubky problematice veřejných zakázek.

Byla vyhlášena 68. výzva

V současné době je otevřena výzva na předcházení vzniku odpadů, ve které mohou žadatelé získat 85% dotaci na projekty typu domácí kompostéry, vybudování center pro opětovné použití výrobků nebo rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textilní materiály apod.

Žádosti lze podávat do 31.7.2017.

Kariéra

Hledáme posilu pro náš tým!

Podrobnější informace naleznete v sekci KARIÉRA.

Den Země

Stejně jako každý rok, slaví i letos 22. dubna Země svůj mezinárodní den. V roce 2016 připadá Mezinárodní den Země na pátek.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>