Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Dotace na zeleň (PARKY, STROMOŘADÍ, ÁLEJE)

Výzva otevřena.

Od 24. září do 23. listopadu 2012 je opět možnost zažádat si o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na zlepšení stavu přírody a krajiny. Podporovány jsou zejména projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně (např. městské parky), výsadba a obnova remízů, álejí, péče o památné stromy, apod.
Je velká pravděpodobnost, že se jedná o poslední vyhlášenou výzvu v rámci této prioritní osy, ve které je možné si zažádat na zlepšení stavu zeleně ve vaší obci nebo jejím okolí.

K přípravě projektu je nutné přistoupit co nejdříve, proto nás neváhejte v případě zájmu kontaktovat.

Dotace na kompostárny, sběrné dvory, systémy svozu odpadů.

 Výzva otevřena.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července do 31. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1  je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč.

V rámci této výzvy budou moci žadatelé získat až 90% nákladů projektu např. na systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), projekty na podporu domácího kompostování - rozdávání kompostérů občanům nebo systémy pro separaci a svoz ostatních využitelných složek komunálních odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). Předpokládá se, že i v této výzvě budou mezi podporovanými projekty také výstavby sběrných dvorů a kompostáren.

Více informací zde

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 6. až 7. června 2012 jsme se zúčastnili 13. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údalostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství.
Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Nový web AutoMotoEnvi.cz

Dne 12.5.2012 jsme spustili nové webové stránky AutoMotoEnvi.cz. Jedná se o web zaměřený na motorismus a jeho vztah k životnímu prostředí.

Cílem webu je obsáhnout širokou škálu činností, které s motorismem souvisejí, ať už se jedná o provoz motorových vozidel, jejich servis nebo jejich využití při automobilových a motocyklových závodech.

Dotace na čistící vozy a izolační zeleň

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 1. června do 31. srpna 2012.

V případě zájmu o dotaci se na nás obraťte prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Den otevřených dveří - Kompostárna Golčův Jeníkov

Dne 20. dubna 2012 byl v obci Golčův Jeníkov uspořádán slavnostní den otevřených dvěří na nově vniklé kompostárně Golčův Jeníkov.

Výstavba kompostárny byla zahájena v květnu 2011 a byla téměř z 90 % podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci a zajišťovala administraci celé dotace.

ODPADOVÉ CENTRUM - WEB SE ZAMĚŘENÍM NA PODPORU KOMPOSTOVÁNÍ

Domácí kompostování je dle právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí považováno za předcházení vzniku odpadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé a dnes hodně diskutované téma, rozhodli jsme se věnovat této oblasti pozornost. Jednou z našich aktivit je založení webových stránek www.odpadovecentrum.cz, které jsou zaměřeny na podporu domácího kompostování.

Plnění ohlašovacích povinností

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve způsobu ohlašování agendy životního prostředí. Od letošního roku, tedy za ohlašovací rok 2011, je nutné všechna hlášení podávat v elektronické podobě v požadovaném datovém standardu prostřednictvím systému ISPOP. Nově se to týká i hlášení produkce odpadů. Hlášení v listinné podobě už nebudou přijata!


Jako poradenská firma Vám nabízíme komplexní služby nebo i jednorázové zpracování a podání jednotlivých hlášení. V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve, termín pro ohlášení odpadů je 15.2.2012!
 

Sběrný dvůr odpadů obce Sudoměřice

Na konci loňského roku byla dokončena realizace sběrného dvora odpadů v obci Sudoměřice. Při této příležitosti byl dne 16.12.2011 uspořádán den otevřených dveří určený pro občany i odbornou veřejnost. Výstavba sběrného dvora byla zahájena v dubnu 2011 a byla téměř z 90 % podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci, zajišťovala administraci celé dotace a také zajišťovala technický dozor.

Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Dne 24. listopadu 2011 se v budově Autoklubu ČR v Praze uskutečnil již třetí ročník konference „Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011“, nad jejímž konáním převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Svaz měst a obcí ČR a Nordic Chamber of Commerce. Konferenci pořádala společnost ISES, s.r.o.

Cílem konference byla prezentace aktuální situace ohledně aplikace práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů, a to zejména s ohledem na připravované novelizace právních předpisů.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>