Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Krajské plány odpadového hospodářství

Společnost ISES, s.r.o. v roce 2015 zpracovala 5 krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský a Pardubický kraj. 

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje byl jako první v naší republice schválen zastupitelstvem (16. 12. 2015) a ke dni 12. 1. 2016 byla ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje vyhlášena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025.

Schválen první krajský plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025, jehož zpraocvatelem je společnost ISES, s.r.o., byl jako první schválen zastupitelstvem. V nejbližší době bude závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje vyhlášena krajskou vyhláškou. 

Dotace na zeleň (PARKY, STROMOŘADÍ, ÁLEJE)

Výzva otevřena.

Od 24. září do 23. listopadu 2012 je opět možnost zažádat si o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na zlepšení stavu přírody a krajiny. Podporovány jsou zejména projekty na zakládání a revitalizaci sídelní zeleně (např. městské parky), výsadba a obnova remízů, álejí, péče o památné stromy, apod.
Je velká pravděpodobnost, že se jedná o poslední vyhlášenou výzvu v rámci této prioritní osy, ve které je možné si zažádat na zlepšení stavu zeleně ve vaší obci nebo jejím okolí.

K přípravě projektu je nutné přistoupit co nejdříve, proto nás neváhejte v případě zájmu kontaktovat.

Dotace na kompostárny, sběrné dvory, systémy svozu odpadů.

 Výzva otevřena.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4 jsou přijímány od 20. července do 31. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v oblasti podpory 4.1  je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč a v oblasti podpory 4.2 ve výši 500 mil. Kč.

V rámci této výzvy budou moci žadatelé získat až 90% nákladů projektu např. na systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), projekty na podporu domácího kompostování - rozdávání kompostérů občanům nebo systémy pro separaci a svoz ostatních využitelných složek komunálních odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). Předpokládá se, že i v této výzvě budou mezi podporovanými projekty také výstavby sběrných dvorů a kompostáren.

Více informací zde

ISES, s.r.o. na konferenci Odpady a obce

Ve dnech 6. až 7. června 2012 jsme se zúčastnili 13. ročníku konference Odpady a obce, kterou každoročně pořádá společnost EKO-KOM. Tato konference je jedinečnou údalostí, kde se setkávají odborníci z oblasti odpadového hospodářství.
Místem konání bylo (jako již tradičně) Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové.

Nový web AutoMotoEnvi.cz

Dne 12.5.2012 jsme spustili nové webové stránky AutoMotoEnvi.cz. Jedná se o web zaměřený na motorismus a jeho vztah k životnímu prostředí.

Cílem webu je obsáhnout širokou škálu činností, které s motorismem souvisejí, ať už se jedná o provoz motorových vozidel, jejich servis nebo jejich využití při automobilových a motocyklových závodech.

Dotace na čistící vozy a izolační zeleň

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 2 jsou přijímány od 1. června do 31. srpna 2012.

V případě zájmu o dotaci se na nás obraťte prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Den otevřených dveří - Kompostárna Golčův Jeníkov

Dne 20. dubna 2012 byl v obci Golčův Jeníkov uspořádán slavnostní den otevřených dvěří na nově vniklé kompostárně Golčův Jeníkov.

Výstavba kompostárny byla zahájena v květnu 2011 a byla téměř z 90 % podpořena z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci a zajišťovala administraci celé dotace.

ODPADOVÉ CENTRUM - WEB SE ZAMĚŘENÍM NA PODPORU KOMPOSTOVÁNÍ

Domácí kompostování je dle právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí považováno za předcházení vzniku odpadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavé a dnes hodně diskutované téma, rozhodli jsme se věnovat této oblasti pozornost. Jednou z našich aktivit je založení webových stránek www.odpadovecentrum.cz, které jsou zaměřeny na podporu domácího kompostování.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>