Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Organizace výběrových řízení

Společnost ISES, s.r.o. poskytuje jednotlivým veřejným zadavatelům komplexní odbornou pomoc při přípravě, organizaci a administraci veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce.

Společnost ISES, s.r.o. Vám nabízí:

  • Komplexní zajištění VŘ dle metodik poskytovatele dotace.

  • Zpracování dokumentů k výběrovým řízení dle metodik poskytovatelů dotace.

  • Konzultace k přípravě zadávací dokumentace a dalších povinných postupů VŘ.

  • Poradenství a zpracování povinných dokumentů dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Více zde

Reference zde

Slavnostní otevření Centra pro nakládání s odpady a kompostárny města Strážnice

Dne  25. dubna 2013 v 10:00 bylo ve Strážnice slavnostně otevřeno Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice a nová plocha pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů.

 

Slavnostní otevření sběrného dvora v Dolním Bousově

Dne  22. dubna 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Slavnostní otevření sběrného dvora v Dolním Bousově

Dne  22. dubna 2013 v 11:00 byl v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Celkové náklady na realizaci sběrného dvora činily téměř 3,8 mil. Kč vč. DPH. Investorem bylo město Dolní Bousov, přičemž na výstavbu sběrného dvora se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3.409.714,- Kč. Firma ISES, s.r.o. zpracovávala k tomuto projektu žádost o dotaci, zajišťovala administraci celé dotace.

SLEVY

Na našem webovém portálu www.automotoenvi.cz vám přinášime zajímavé slevy:

 

50 % sleva na vstupní ekologický audit servisních partnerů ŠKODA AUTO.

 

až 20 % sleva na vybrané sorpční a havarijní prostředky společnosti HAPPY END.

 

12 % sleva na veškeré katalogové zboží společnosti Meva-tec.

 

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE ZDE.

Ekologické osvědčení – vstupní audit ZDARMA

Vítězem losování o vstupní ekologický audit zdarma se stal servis AUTOTREND, spol. s r.o. z Liberce. Byl vylosován na prvním letošním semináři Ekologické školení, který se konal ve čtvrtek 7.2.2013 ve školicím středisku Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Všichni ostatní účastníci školení získali na vstupní audit 50% slevu.

Vstupní audit je prvním krokem pro získání certifikátu Ekologické osvědčení udělovaného společností Škoda Auto za odpovědný přístup k životnímu prostředí.

Příští Ekologické školení se uskuteční 27.3.2013 v Kroměříži. Vylosován bude opět výherce vstupního auditu zdarma a všichni účastníci získají 50% slevu na audit.

Evidence a ohlašovací povinnost

Ohlašovací období pro podávání hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku, hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a dalších hlášení v oblasti životního prostředí za rok 2012 končí 31. března 2013.

V případě zájmu nás kontaktujte,

rádi Vám pomůžem splnit Vaši ohlašovací povinnost.

Aktualizace Metodického pokynu pro hodnocení rizik ekologické újmy

Na začátku listopadu 2012 byla MŽP vydán nový aktualizovaný METODICKÝ POKYN MŽP PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY. Aktualizace s sebou přinesla mnoho změn, které si mohou vyžádat revizi již provedených hodnocení a u některých provozovatelů může znamenat i nově překročení hranice 50 bodů. Jedná se zejména o změny ve vymezení provozních činností 9 a 10 a o rozšíření výčtu činností, pro které se v hodnocení zohledňuje nakládání s nebezpečným odpadem

Našim zakázníkům bude aktualizace hodnocení provedena bezplatně. V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte.

Ekologické školení provozovatelů autoservisů

Dne 21. června 2012 jsme zahájili pravidelné školení upevňující a prohlubující znalosti spojené s environmentálně správným provozováním autoservisní činnosti. Cílovou skupinou jsou servisní partneři Škoda Auto.

První školení se konalo v nově vybudovaném Servisním a tréninkovém centru Škoda Auto v Kosmonosích, jenž je vybaveno nejmodernější prezentační technikou a slouží jako mezinárodní školící centrum. V průběhu roku 2012 se následně konalo dalších 7 školení. Pro rok 2013 je plánováno 11 školení.

Den Země

22. dubna celý svět slaví Den Země. Základním smyslem tohoto svátku je upozornění, že planetu vhodnou k životu máme (alespoň zatím), jen jednu. 

Národní soutěž „Přeměna odpadů na zdroje"

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá Národní soutěž s názvem "PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE".

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami, např. nefunkční výrobek nebo jeho část se využije pro výrobu stejného nebo jiného nového výrobku. Je to odpovědné, je to udržitelné, je to SMART. Vítězné projekty, výrobky a díla budou představeny široké odborné i občanské veřejnosti.

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>