Realizované projekty - archív

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>

Evidence a ohlašovací povinnost

Ohlašovací období pro podávání hlášení Souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a Oznámení o výpočtu poplatku, hlášení do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a dalších hlášení v oblasti životního prostředí za rok 2012 končí 31. března 2013.

V případě zájmu nás kontaktujte,

rádi Vám pomůžem splnit Vaši ohlašovací povinnost.

Aktualizace Metodického pokynu pro hodnocení rizik ekologické újmy

Na začátku listopadu 2012 byla MŽP vydán nový aktualizovaný METODICKÝ POKYN MŽP PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY. Aktualizace s sebou přinesla mnoho změn, které si mohou vyžádat revizi již provedených hodnocení a u některých provozovatelů může znamenat i nově překročení hranice 50 bodů. Jedná se zejména o změny ve vymezení provozních činností 9 a 10 a o rozšíření výčtu činností, pro které se v hodnocení zohledňuje nakládání s nebezpečným odpadem

Našim zakázníkům bude aktualizace hodnocení provedena bezplatně. V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte.

Ekologické školení provozovatelů autoservisů

Dne 21. června 2012 jsme zahájili pravidelné školení upevňující a prohlubující znalosti spojené s environmentálně správným provozováním autoservisní činnosti. Cílovou skupinou jsou servisní partneři Škoda Auto.

První školení se konalo v nově vybudovaném Servisním a tréninkovém centru Škoda Auto v Kosmonosích, jenž je vybaveno nejmodernější prezentační technikou a slouží jako mezinárodní školící centrum. V průběhu roku 2012 se následně konalo dalších 7 školení. Pro rok 2013 je plánováno 11 školení.

Den Země

22. dubna celý svět slaví Den Země. Základním smyslem tohoto svátku je upozornění, že planetu vhodnou k životu máme (alespoň zatím), jen jednu. 

Národní soutěž „Přeměna odpadů na zdroje"

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá Národní soutěž s názvem "PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE".

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami, např. nefunkční výrobek nebo jeho část se využije pro výrobu stejného nebo jiného nového výrobku. Je to odpovědné, je to udržitelné, je to SMART. Vítězné projekty, výrobky a díla budou představeny široké odborné i občanské veřejnosti.

Blíží se konec termínu pro zpracování návrhů Plánů odpadového hospodářství měst a obcí

-> 05.1.2016

Města a obce, které produkují limitní množství odpadů (více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu ročně), mají dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství.

Vozidla s alternativními pohony

Probíhá výzva na podání žádostí o dotace na vozidla s alternativním pohonem.

Dotace jsou určeny zejména obcím, krajům a společnostem vlastněnými obcemi a kraji na podporu alternativních způsobů dopravy, tedy na nákup nových nebo nově přestavených vozidel s alternativním pohonem CNG, plug-in hybrid nebo elektromobil.

Krajské plány odpadového hospodářství

Společnost ISES, s.r.o. v roce 2015 zpracovala 5 krajských plánů odpadového hospodářství a to pro Hlavní město Prahu, Královéhradecký, Liberecký, Plzeňský a Pardubický kraj. 

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje byl jako první v naší republice schválen zastupitelstvem (16. 12. 2015) a ke dni 12. 1. 2016 byla ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje vyhlášena Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025.

Schválen první krajský plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025, jehož zpraocvatelem je společnost ISES, s.r.o., byl jako první schválen zastupitelstvem. V nejbližší době bude závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje vyhlášena krajskou vyhláškou. 

<<   předchozí  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   další   >>